Heb je een vraag?

Wij hebben antwoorden, komt dat even mooi uit!

Algemeen

Moet ik zelf het examen aanvragen?

Wij zijn er om jou te ontlasten dus ook bij het aanvragen van een examen of herexamen. Bij de E-learning zullen wij contact met je opnemen om het examen in te plannen.

Is het mogelijk om twee cursussen tegelijk te volgen?

Ja, dat is geen probleem. Je kan er zoveel tegelijk doen als je wilt, maar misschien is het makkelijker om 1 cursus tegelijk te doen.

Kan ik tijdens mijn E-learning toch nog contact met een docent hebben?

Ja natuurlijk, als we je ergens kunnen ondersteunen, doen we dat graag. Wij willen dat je slaagt, dus mail ons gerust en onze docent neemt contact met je op!

Sociale Hygiëne

Hoeveel vragen zitten er in het examen Sociale Hygiëne van het SVH en hoeveel fouten mag ik maken?

Het examen Sociale Hygiëne van het SVH bestaat uit 40 vragen. Wanneer je niet meer dan 11 fouten maakt, ben je geslaagd.

Moet ik als ondernemer/eigenaar van het bedrijf ook aan de eis Sociale Hygiëne voldoen als mijn bedrijfsleider dit diploma heeft?

Ja, ook als ondernemer/eigenaar moet je aan de eis Sociale Hygiëne voldoen. Iedereen die op de vergunning vermeld staat, dient het diploma Sociale Hygiëne in zijn/haar bezit te hebben. Zelfs wanneer de persoon op de vergunning niet in het bedrijf werkt.

Is de cursus Sociale Hygiëne hetzelfde als de cursus HACCP?

Nee, Sociale Hygiëne houdt in dat je op een gezonde (sociale) manier met mensen omgaat. Je leert onder andere op een respectvolle manier aan een dronken persoon te vertellen dat hij/zij echt niet meer kan bestellen. Bij de cursus Hygiënecode HACCP leer je hoe je de Hygiënecode moet toepassen in de praktijk oftewel hoe je zorgt voor een optimale voedselhygiëne.

Als je alleen een broodje kroket of een tosti aan je gasten serveert, moet je dan toch volgens de Hygiënecode HACCP werken?

Ja, op het moment dat je met bederfelijke eet- of drinkwaren in aanraking komt, dien je volgens de Hygiënecode HACCP te werken. Ook bier is een bederfelijk voedingsmiddel.

Moet ik examen doen na de cursus Hygiënecode HACCP?

Aan het eind van de cursusdag krijg je een schriftelijke toets. Bij goed gevolg ontvang je een Classmate certificaat van deelname. Dit certificaat kun je tijdens een controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan de controleur laten zien. Het blijft natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid om de opgedane kennis uit de HACCP cursus ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.

BHV

Ben ik als werkgever verplicht BHV’ers in dienst te hebben?

Ja, in de wet staat dat je verplicht bent om BHV’ers in dienst te hebben. Tenzij je een eenmanszaak hebt en er geen andere mensen in het bedrijf aanwezig zijn, zoals klanten of schoonmakers.

Hoe weet ik of en hoeveel BHV’ers er in mijn bedrijf moeten zijn?

Het aantal BHV’ers wordt bepaald aan de hand van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).  Je bent wettelijk verplicht om deze op te stellen voor je bedrijf.

Hoe vaak moet een bedrijfshulpverlener op herhaling?

In de wet staat dat je jouw deskundigheid en ervaring op het gebied van BHV op peil moet houden. Je moet dit ook registreren. Classmate stelt als eis dat een BHV’er ieder jaar een Herhalingscursus BHV moet volgen om up-to-date te blijven. De certificaten hebben daarom een geldigheidsduur van één jaar.

Wat is het verschil tussen de cursus BHV en EHBO?

Een BHV’er leert ongelukken te voorkomen, een beginnende brand te bestrijden, eerste hulp te bieden en duidelijk te communiceren met de professionele hulpdiensten. De Arbowet vereist dat er in (bijna) elk bedrijf een of meerdere BHV’ers aanwezig zijn. Dat geldt niet voor EHBO’ers. De EHBO training gaat uitgebreider in op het verzorgen van verwondingen. Het onderdeel brandbestrijding en ontruiming wordt niet geoefend bij EHBO.

Zelfredzaamheid

Lijkt deze cursus erg op de BHV cursus?

Ja, maar er zit geen praktijkgedeelte bij deze E-learning en het is meer gericht op thuiswerken.

Krijg ik een certificaat na het afronden van de E-learning?

Ja, je krijgt een echt Classmate certificaat.

Waarom zou ik deze cursus doen?

Omdat het juist in deze tijd van thuiswerken belangrijk is dat je jezelf en je huisgenoten kunt redden bij een calamiteit.

Leermeester

Wat is de meerwaarde van het SVH diploma Leermeester?

Met het diploma op zak beschik je over alle theoretische kennis en praktische vaardigheden om je medewerkers goed te kunnen begeleiden, te beoordelen en op te leiden binnen een leerbedrijf. Je kunt nieuwe medewerkers werven, selecteren, introduceren en inwerken. Je weet hoe je je medewerkers het beste kunt stimuleren om zichzelf te blijven ontwikkelen. Ook het bespreken van het begeleidings- en opleidingstraject heb je goed onder de knie.

In het verleden heb ik al één van de drie examenonderdelen behaald, wat nu?

Als je geslaagd bent voor één van de examens ontvang je een SVH certificaat Leermeester. Heb je alle drie de examenonderdelen behaald, dan ontvang je automatisch het SVH diploma Leermeester. Het SVH certificaat Leermeester is 24 maanden geldig, vanaf de datum die op het certificaat vermeld staat. Dit betekent dat je binnen 24 maanden na die datum ook de overige certificaten SVH Leermeester behaald moet hebben, om in aanmerking te komen voor het SVH diploma Leermeester. Is je SVH certificaat Leermeester niet meer geldig, dan moet je opnieuw examen afleggen.

Preventiemedewerker

Vanaf hoeveel werknemers moet een werkgever een preventiemedewerker aanstellen?

In kleine(re) organisaties kan de werkgever deze rol zelf vervullen. Vanaf 15 werknemers moet de werkgever zich ten aanzien van zijn verplichtingen laten bijstaan door deskundige medewerker(s). Hiertoe moet de werkgever één of meerdere werknemer(s) aanwijzen.

Is de cursus Allergenen een combinatiecursus met HACCP of moet ik 2 aparte cursussen volgen?

De cursus Allergenen en de cursus HACCP zijn apart van elkaar te volgen. Je kunt ook kiezen voor een combinatietraining waar je in 1 dag zowel kennis van de HACCP wetgeving opdoet als van de Allergenenwetgeving.

Allergenen

Wat zijn allergenen?

Allergenen zijn voedingsstoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken bij gasten met een voedselallergie of voedselintolerantie. Horecaondernemingen moeten aan hun gasten schriftelijk, mondeling of digitaal informatie verstrekken over de aanwezigheid van de wettelijk verplichte veertien belangrijkste allergenen.

Is de cursus Allergenen een combinatiecursus met HACCP of moet ik 2 aparte cursussen volgen?

De cursus Allergenen en de cursus HACCP zijn apart van elkaar te volgen. Je kunt ook kiezen voor een combinatietraining waar je in 1 dag zowel kennis van de HACCP wetgeving opdoet als van de Allergenenwetgeving.

Is het verplicht om een cursus Allergenen te volgen?

Deze cursus is niet verplicht, maar voor iedere horecaondernemer is het wél wettelijk verplicht om volgens de zogenaamde allergenendeclaratie te werken. De aansprakelijkheid voedselintolerantie/allergie ligt bij de horecaondernemer. Als je geen goed allergenenbeleid hebt ingevoerd, dan ben je mogelijk niet meer verzekerd bij eventuele letselschade of aansprakelijkheidsstelling.

Horecaportier

Is ieder horecabedrijf dat met portiers werkt, volgens de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus verplicht om gediplomeerde portiers in dienst te hebben?

Ja, dit ben je verplicht. En daarnaast heb je als horecaportier de belangrijke en verantwoordelijke taak om elke gast onbezorgd en veilig te laten genieten in bijvoorbeeld een discotheek, café of nachtclub.

Moet ik zelf het SVH examen Horecaportier aanvragen?

Nee, dat doen wij voor je! De dag na de lesdag leg je het SVH examen Horecaportier af. Het examen Horecaportier bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het theoretisch examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Het praktijkexamen bestaat uit een rollenspel van maximaal 15 minuten.